Conferentie Voorkomen van ongewenste (tiener)zwangerschappen

21 June 2018

 

De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg organiseert een regionale conferentie over het belang en versterking van preventie van (tiener)zwangerschappen. Deze refereerbijeenkomst is voor professionals in de (publieke) gezondheidszorg, huisartsen, gynaecologen, verloskundigen, obstetrieverpleegkundigen, jeugdverpleegkundigen, praktijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, docenten basis- en voortgezet onderwijs, zorgcoördinatoren (school), zorginstellingen (verstandelijk gehandicaptenzorg), gemeenten, beleidsmedewerkers en wetenschappers.

Het is belangrijk dat tieners tijdig goede informatie, ondersteuning en tools krijgen om zelf hierin overwogen keuzen te leren maken. Voor effectieve preventie van ongewenste tienerzwangerschappen in de regio is een sterke ketenaanpak waarbij onder andere onderwijs, hulpverlening en zorg betrokken zijn essentieel. Maar hoe kunnen we dit samen realiseren? Tijdens deze boeiende avond willen wij vooral nieuwe kennis en inzichten met elkaar delen en zullen we reflecteren hoe we samen in de regio elkaar kunnen versterken in de preventie van ongewenste (tiener)zwangerschappen.

Datum & Tijd: Donderdag 21 juni van 17.30 tot 21.30 uur
Locatie: Novotel Maastricht, Sibemaweg 10, 6227 AH Maastricht 
Meer informatie en registratie: www.academischewerkplaatslimburg.nl