Refereerbijeenkomst "Het jonge kind van 2 tot 9 jaar"

14 March 2019

Vooraankondiging refereerbijeenkomst, deel twee in de serie 'De Gezonde Generatie':

"Het jonge kind van 2 tot 9 jaar"

Refereerbijeenkomsten voor professionals in: de (publieke) gezondheidszorg, huisartsen, verloskundigen, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen, kinderopvangleiders, praktijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, jongeren werkers, docenten basis- en voortgezet onderwijs, docenten MBO-opleiding, zorgcoördinatoren (school), gemeenten, beleidsmedewerkers en wetenschappers. In de gezondheid in Zuid-Limburg is een trendbreuk nodig. Dat begint bij de jeugd. Het verbeteren van de omstandigheden waarin kinderen in Zuid-Limburg opgroeien is een wicked problem, ofwel een venijnig probleem. Dit lossen we alleen op met vereende krachten en met langjarige inzet.

Op 14 maart volgen we het opgroeiende kind van de peuteropvang naar de basisschool. Gezond opgroeien vraagt een gezonde omgeving, gezonde keuzes van ouders, opvang en onderwijs. Ook is er aandacht nodig voor ontwikkelingsproblemen en ondersteuning bij het alledaagse opvoeden. Best practices en resultaten uit onderzoek worden gedeeld en netwerken worden gesmeed en versterkt. Samen komen we verder.

Organisatie: Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg
Datum: 14 maart 2019
Tijd: Inloop vanaf 17.30 uur. Start programma van 18.30 tot 21.00 uur  
Locatie: Novotel Maastricht
Meer informatie & registratie: hier